Skip to content

Implement and Maintain vSphere Availability Solutions

Kaynak ve Kullanılabilirlik Gereksinimlerini Karşılamak için HA Cluster Yapılandırma

vSphere High Availability (HA) Cluster, birlikte çalışmak üzere oluşturulmuş bir grup ESXi’dır. Sanal makineler için bir grup ESXi sunucusu, tek bir ESXi sunucusundan daha yüksek düzeyde kullanılabilirlik sağlar.

Yeni bir HA cluster oluşturulurken seçilen opsiyonlar, hostların veya sanal makinelerin hata durumlarında nasıl yanıt vereceklerini de etkilemektedir. Bu yüzden bir HA cluster oluşturulmadan önce vSphere HA’in host hatalarını ve yalıtımını (isolation) nasıl tanımladığının ve bu durumlara nasıl yanıt verdiğinin bilinmesi gerekir. Ayrıca yerine çalışma (failover) gereksinimlerine uygun politikayı seçebilmek için de kabul denetiminin (admission control) nasıl çalıştığına hâkim olmanız gerekir. Cluster oluşturulduktan sonra gelişmiş seçeneklerle cluster davranışlarını özelleştirebilir ve önerilen en iyi uygulamaları izleyerek cluster performansını optimize edebilirsiniz.

vSphere HA Nasıl Çalışır?

vSphere HA  cluster oluşturulduğunda clusterdaki hostlar izlenmeye başlar. Bir hostta hata meydana geldiği zaman, hata veren hosttaki sanal makineler clusterdaki uygun bir hostta yeniden başlatılır.

Peki bu yeniden başlatma işini kim, nasıl yapıyor?

vSphere HA cluster oluşturulduğu zaman clusterdaki hostlardan bir tanesi otomatik olarak “Master Host” olarak seçiliyor. Bu master host vCenter Server ile iletişim kurmaktan, “slave host” olarak adlandırılan clusterdaki diğer hostları ve tüm korunan sanal makineleri izlemekten sorumludur.

Hostlarda meydana hataların türleri farklı olabilmektedir. Master host bu hataları tespit edip, hatayı türüne uygun şekilde ele almalıdır. Algılanan hatanın türüne bağlı olarak, hostlarda çalışan sanal makinelerin devre dışı bırakılması gerekebilir. Master host hatanın türüne belirlemek için network ve datastore heartbeat kullanmaktadır.

vSphere HA clusterda üç tür host hatası meydana gelebilir:

 • Failure: Host çalışmayı durdurur.
 • Isolation: Host ağdan izole olur.
 • Partition: Host, master host ile olan ağ bağlantısını kaybeder.

vSphere HA Cluster Nasıl Oluşturulur?

vSphere HA, bir ESXi (veya eski ESX) host cluster bağlamında çalışmaktadır. Yük devretme (failover) koruması oluşturulmadan önce bir cluster oluşturulmalı, cluster’ı hostlarla doldurmalı ve vSphere HA ayarları yapılandırılmalıdır.

Bir vSphere HA cluster oluştururken, birtakım ayarların yapılandırılması gerekir. Bu ayarlar yapılmadan önce de cluster nodeları oluşturulmalıdır. Bu nodelar, sanal makine kaynaklarını sağlayacak olan ve vSphere HA’in yük devretme (failover) koruması için kullanacağı ESXi hostlardır. Daha sonra bu nodeların birbirine ve sanal makine verilerinin bulunduğu paylaşılan depolamaya (shared storage) nasıl bağlanacağı belirlenmelidir. Bu ağ mimarisi uygulandıktan sonra, hostlar clustera eklenebilir ve vSphere HA yapılandırması tamamlanabilir.

vSphere HA nodeları clustera eklemeden önce de etkinleştirilebilir ve yapılandırılabilir. Ancak hostlar clustera eklenene kadar cluster tam olarak çalışmaz ve bazı cluster ayarları yapılandırılamaz. Örneğin, yük devretme için host seçimi ilkesi, yük devretme hostu olarak atanabilecek bir host olana kadar kullanılamayacaktır.

vSphere HA Kontrol Listesi

vSphere HA kontrol listesi, HA cluster oluşturmadan ve onu kullanmadan önce bilinmesi gereken gereksinimleri içermektedir.

 • Tüm hostlar vSphere HA için lisanslanmış olmalıdır.
 • Bir cluster en az iki host içermelidir.
 • Tüm hostlar statik IP adresleriyle yapılandırılmış olmalıdır.
 • Tüm hostların en az bir tane ortak yönetim ağına sahip olması gerekir. En iyi uygulama ise iki tane olmasıdır. VMKernel ağı “Management traffic” etkinleştirilmiş şekilde kullanılmalıdır. Ağların birbirine erişebilir olması gerekir. Ayrıca vCenter ve hostların da management ağı üzerinde birbirine erişebilir olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir sanal makinenin clusterdaki herhangi bir hostta çalışabilmesini sağlamak için, tüm hostların aynı sanal makine ağlarına ve datastore’larına erişebilmesi gerekir. Aynı şekilde sanal makinelerin yerel değil paylaşılan bir depolama alanında bir yere yerleştirilmesi gerekir. Aksi taktirde host arızası durumunda başka hosta devredilemezler.
 • VM Monitoring (sanal makinelerin izlenmesi) fonksiyonun çalışabilmesi için VMware Tools’un indirilmiş olması gerekir.
 • vSphere HA hem IPv4’ü hem de IPv6’yı desteklemektedir.
 • VM Component Protection (sanal makine bileşenlerinin korunması) fonksiyonun çalışabilmesi için APD (All Paths Down) Timeout özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir. Ayrıca clusterdaki hostların ESXi 6.0 ve sonrası olması gerekmektedir.

vSphere HA Cluster Oluşturmak

vSphere HA cluster’ı etkinleştirmek için öncelikle bir boş cluster oluşturulmalıdır. Kaynaklar ve ağ mimarisi planlandıktan sonra cluster’a host eklemek ve vSphere HA ayarlarını yapılandırmak için vSphere Web Client kullanılabilir.

vSphere HA clusterlar için Fault Tolerance bir önkoşuldur.

Ön Gereksinimler

 • Tüm sanal makineler ve yapılandırma dosyaları paylaşılan depolamada bulunmalıdır.
 • Hostlar, clusterdaki diğer hostlarda sanal makineleri çalıştırabilmek için paylaşılan depolamaya erişecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Hostlar sanal makine ağına erişebilecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • vSphere HA için yedekli yönetim ağı bağlantıları kullanılmalıdır.
 • Hostlar vSphere HA datastore heratbeatleri için yedekli bir şekilde yapılandırılmalıdır. Hostlar en az iki datastore’a sahip olmalıdır.
 • vSphere Web Client ya da vCenter Server’a cluster administrator izinleriyle bağlanılmalıdır.

Cluster Oluşturma Süreci

 1. vSphere Web Client’ta ilgili datacenter’a gelinir -> Create New Cluster
 2. New Cluster sihirbazı tamamlanır.
 3. OK tıklanır, sihirbaz kapatılır. Boş cluster oluşturulmuş olunur.
 4. Planınıza ve kaynak & ağ mimarinize göre vSphere Web Client’ı kullanarak clustera hostlar eklenir.
 5. Oluşturulan clustera gidilir ve vSphere HA aktifleştirilir.
  • Configure -> vSphere Availability -> Edit
  • Turn ON vSphere HA” ve “Turn ON Proactive HA” seçilir.
        – Turn ON Proactive HA, bir sağlayıcının sağlık düşüşü bildirdiği VM’lerin hostlardan proaktif olarak taşınmasını sağlar.

  6. Failures and Responses sekmesinden -> Enable Host Monitoring seçilir.
   – Host Monitoring etkin durumdayken clusterdaki hostların heartbeatleri değişebilir ve vSphere arızayı tespit ettiği anda harekete geçebilir. vSphere Fault Tolerance’ın düzgün çalışabilmesi için de bu özelliğin etkin olması gerekmektedir.

7.   VM Monitoring seçilir.
    – Heartbeatlerin belli bir zaman aralığında alınamaması durumunda sanal makineleri ayrı ayrı yeniden başlatmak için bu özellik etkinleştirilir. Uygulamaları izlemek için de “VM and Application Monitoring etkinleştirilmelidir.

Bu işlemlerin sonucunda içinde hostları bulunan bir vSphere HA Cluster elde etmiş olduk. Bundan sonraki aşamada çeşitli cluster ayarları yapılandırılabilir.

vSphere Availability Ayarlarını Yapılandırmak

Failures and Responses

Bu ayar bir sorunla karşılaşıldığında clusterın nasıl çalışacağının yapılandırılmasına olanak tanır.

Bu bölümde clusterın host hataları ve izolasyonu için vereceği özel yanıtları ve Permanent Device Loss (PDL) ve All Paths Down (APD) durumları oluştuğunda VM Component Protection (VMCP) eylemlerini yapılandırabilirsiniz.

Admission Control

Bir cluster oluşturulduktan sonra, sanal makinelerin kullanılabilirlik sınırlarını ihlal ettiklerinde başlatılıp başlatılmayacağını belirlemek için admission control yapılandırılabilir.

Admission control ayarları yalnızca vSphere HA etkinleştirildiğinde görünmektedir.

“Define host failover capacity by” seçenekleri:

 • Cluster resource percentage: Failoverları desteklemek için yedek kapasite olarak ayrılacak olan cluster CPU ve bellek kaynaklarının yüzdesi belirtilir.
 • Slot Policy (powered-on VMs): Tüm VM’leri kapsayan veya sabit bir boyutta olan bir slot boyutu politikası seçilir. Kaç tane VM’in birden fazla slot gerektirdiği de hesaplanabilir.
 • Dedicated failover hosts: Failover eylemleri için kullanılacak hostlar seçilir. Varsayılan failover hostlarında yeterli kaynak yoksa, failoverlar clusterdaki diğer hostlarda da oluşabilir.
 • Disabled: Admission control özelliğini devre dışı bırakmak ve kullanılabilirlik sınırlamalarını ihlal eden sanal makinelerin açılmalarına izin vermek için bu seçenek seçilir.

vSphere HA cluster oluşturulması, yapılandırılması, bunlar için öngereksinimlerin neler olduğu ve gelişmiş ayarlarla ilgili verdiğim bilgilerle vSphere HA konusuna genel bir bakış sağlamış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Soru ve düşünceleriniz için bana ulaşabilir, aşağıya yorum yapabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.

Published inVCAP-DCV

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *