Skip to content

Objective 2.2 – Manage Complex Storage Solutions

Identify and Mark SSD and Local Devices

ESXi, flash cihazları gibi belirli cihazları her zaman tanımamakta ve bunları manuel olarak işaretlemeniz gerekmektedir.

SATP Kuralları, SSD cihazlarını (SSD türü ile etiketlenmiş) veya yerel cihazları otomatik olarak tanımlar. vSphere 6.5 ile de bir diski doğrudan web client’tan SSD (veya HDD) olarak işaretleyebilirsiniz.

Web Client -> Host -> Configure -> Storage Devices -> İşaretlemek istediğimiz LUN’a gelinir ve “F” simgesine tıklanır. Böylece LUN Flash olarak işaretlenmiş olur.

Aynı işlemi CLI ile yapmak da mümkündür. CLI ile yapılan işlemin adımları ise şu şekildedir:

Hosta SSH ile bağlandıktan sonra sırasıyla komutlar çalıştırılır.

1) esxcli storage nmp device list

2) Bu adımda SATP kuralı eklenecektir. Yukarıdaki komutun çalıştırılması sonucu elde edilen device name’i buradaki device paramatresine yazıyoruz. Device name bulunurken LUN ID’ye dikkat edilmelidir. Biz LUN 12’yi maskelemek istediğimiz için ona ait device name’i aldık.

esxcli storage nmp satp rule add -s VMW_SATP_ALUA -d -o enable_ssd

3) esxcli storage core claiming reclaim -d <device_name>

4) Artık diskimiz SSD (Flash) olarak görünecektir.

Storage Policies

Sanal makine depolama politikaları, sanal makineleri sağlamak için şarttır. Politikalar, sanal makine için hangi depolama türünün sağlandığını, sanal makinenin depolama alanına nasıl yerleştirildiğini ve sanal makine için hangi veri hizmetlerinin sunulduğunu kontrol etmektedir.

vSphere varsayılan depolama politikaları içermektedir. Bunun yanında yeni politikalar tanımlayabilmekte ve bu politikaları storagelara atayabilmekteyiz.

Bir VM Storage Policy şu şekilde oluşturulur;

  • Web Client -> Home Menu -> Policies & Profiles -> VM Storage Policies -> Create New VM Storage Policy
  • Wizard tamamlandıktan sonra policy oluşmuş olacaktır.

Encryption veya Storage I/O Control eklenmek istenirse bu adımda gerçekleştirilebilir.

Oluşturmuş olduğumuz policy’yi VM’e uygulamak için ise;

  • VM -> Edit Settings -> Hard Disk -> VM Storage Policy’e gelinir ve listeden oluşturduğumuz olduğumuz policy seçilir.

Bu kısım için anlatacaklarım bu kadardı umarım faydalı olmuştur. Keyifli çalışmalar dilerim 🙂

Published inVCAP-DCV

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *