Skip to content

Objective 3.1 – Implement and Manage vSphere Standard Switch (vSS) Networks

Create and Manage vSphere Standard Switch

Hostlara, sanal makinelere ağ bağlantısı sağlamak ve VMKernel trafiğini yönetmek için vSphere Standard Switch(vSS) oluştururuz. Standard switch, aynı VLAN’daki sanal makineler arasında dahili olarak köprü oluşturabilir ve harici ağlara bağlanabilir.

Oluşturulmak istenen bağlantı türüne bağlı olarak, bir VMkernel adaptörüyle yeni bir vSphere Standard Switch oluşturulabilir, fiziksel network adaptörleri yeni bir switche bağlanabilir veya sanal makine port grubuyla bir switch oluşturulabilir.

Hostlara ve sanal makinelere ağ bağlantısı sağlamak için, hostların fiziksel NIC’lerini standard switchteki uplink portlara bağlarız. Sanal makineler, standard switchteki port gruplara bağlanan network adaptörlere (vNIC) sahiptir. Her port grubu, ağ trafiğini yönetmek için bir veya daha fazla fiziksel NIC kullanabilir. Bir port grubun kendisine bağlı bir fiziksel NIC yoksa, aynı port grubundaki sanal makineler dış ağla iletişim kuramaz, yalnızca birbirleriyle iletişim kurabilirler.

vSphere Standard Switch Architecture

Bir vSphere Standard Switch oluşturma adımları şu şekildedir:

 1. vSphere Web Client’tan ilgili hosta gidilir.
 2. Configure sekmesinden Networking -> Virtual Switches seçilir.
 3. “Add Host Networking”e tıklanır.
 4. Standard Switch’te kullanılmak istenen bağlantı tipi seçilerek ilerlenir.

  a. VMKernel Network Adapter: Host management trafiği, vMotion, network storage, fault tolerance ya da vSAN trafiğini handle etmek için VMKernel adaptet oluşturur.
  b. Physical Network Adapter: Var olan ya da yeni oluşturulacak olan standart switche fiziksel network adapter ekler. (Örneğimizde bunu seçerek ilerledik.)
  c. Virtual Machine Port Group for a Standard Switch: Sanal makine network’ü için yeni bir port grup oluşturur.

 5. “New Standard Switch” seçip ilerliyoruz.
 6. Yeni standart switche fiziksel adaptör ekliyoruz.
  a. Assigned adapters -> Add adapters
  b. Listeden bir ya da daha fazla fiziksel network adapter seçilir.
  c. Failover order group -> Active ya da Standby failover listlerden biri seçilerek adapter oraya taşınabilir.
  Yüksek throughput için Active List’te en az iki adapter yapılandırılması önerilmektedir.
  d. OK’e tıklanır.
 7. Son adımda yapılandırılma kontrol edilerek Finish’e tıklanır.

VMKernel Adapter oluşturma süreci de benzerdir.

 1. vSphere Web Client -> Host -> Configure -> Networking -> Virtual Switches seçilir.
 2. Add Host Networking -> VMKernel Network Adapter
 3. Bu adımda “Select an existing network” ile var olan bir ağı, “Select an existing standard switch” ile var olan bir switch seçebilir veya yeni bir switch oluşturabilirsiniz.
  Bu örnekte “Select an existing standard switch”i seçeceğiz.
 4. Daha sonra VLAN ID, TCP/IP Stack ve enable edilmek istenen servisler ayarlanır. Örneğin vMotion, vSAN, FT Logging servisleri gibi.
 5. Bu adımda ise IPv4 ayarları yapılmalıdır. Otomatik veya statik ayar seçilebilir. Statik seçildiğinde IPv4 adresi, Subnet mask, Default gateway gibi bilgilerin de girilmesi gerekmektedir.
 6. Son adımda yapılandırma gözden geçirilip Finish’e tıklanır.

Advanced vSS Settings

vSphere Standard Switch oluşturulduktan sonra gelişmiş ayarlar yapılandırılabilir.

Web Client -> Host -> Manage -> Networking -> Virtual Switches -> vSS -> Edit Settings

Açılan pencerede Properties, Security, Traffic Shaping ve Teaming and Failover sekmelerinin olduğunu görürüz.

Properties sekmesinden MTU değerini ayarlayabilmekteyiz.

Security sekmesinde üç seçeneğin olduğunu görmekteyiz:

 • Promiscuous Mode: Bu mod “Accept” olarak ayarlandığında adaptörler virtual switchten geçen tüm frameleri alacaktır. Varsayılan olarak “Reject”e ayarlanmştır.
 • MAC Address Changes: “Accept” olarak ayarlandığında sanal makine üzerindeki Ethernet kartının MAC adresinin değiştirilmesine olanak verir. Varsayılan olarak “Accept”e ayarlanmıştır.
 • Forged Transmit: “Accept”e ayarlandığında source ve effective MAC adresleri karşılaştırılmaz. Reject’e ayarlandığında ise karşılaştırma yapar ve eşleşme olmadığında paketin düşmesine sebep olur. Varsayılan olarak “Accept”e ayarlanmıştır.

Create a Custom TCP/IP Stack

Özel bir TCP/IP Stack oluşturmak istiyorsak CLI kullanmalıyız.

İlgili hosta SSH ile bağlandıktan sonra şu komutu yazmamız yeterli olacaktır:

esxcli network ip netstack add -N=<stack_name>

Daha sonra Web Client -> Host -> Manage -> Networking -> TCP/IP Configuration’dan yeni oluşturulan stack görüntülenip ayarları düzenlenebilir.

Bu bölümde anlatacaklarım bu kadar, umarım faydalı olmuştur 🙂
Keyifli çalışmalar dilerim.

Published inVCAP-DCV

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *