Skip to content

Objective 3.2 – Implement and Manage vSphere 6.5 Distributed Switch (vDS) Networks

vSphere Distributed Switch Architecture

vSphere Distributed Switch(vDS), switchle ilişkili tüm hostların ağ yapılandırmasının merkezi bir şekilde yönetilmesini ve izlenmesini sağlar. Distributed switch vCenter Server düzeyinde kurulur ve ayarlar ilişkili tüm hostlara dağıtılır.

vSphere Distributed Switch Architecture

vSphere’deki bir network switch veri düzeyi ve yönetim düzeyi olmak üzere iki bölümden oluşur. Veri düzeyi paket switching, filtreleme, etiketleme gibi işlemlerden sorumludur. Yönetim düzeyi ise veri düzeyi işlevselliğini yapılandırmak için kullanılan kontrol yapısı olarak düşünülebilir.

vSphere Standard Switch hem veri düzeyini(data plane) hem de yönetim düzeyini(management plane) içermektedir. Her bir standard switch ayrı ayrı yapılandırılır ve işlevselliği sağlanır.

vSphere Distributed Switch’te ise veri düzeyi ve yönetim düzeyi ayrı ayrıdır. Yönetim düzeyi, ağ yapılandırmasını datacenter seviyesinde sağlayabilmek adına vCenter’da konumlanır. Veri düzeyi ise distributed switch ile ilişkilendiriliş her bir hostta local olarak konumlandırılmıştır. Distributed switchin veri düzeyi bölümü “host proxy switch” olarak adlandırılmaktadır. vCenter Server’da yani yönetim düzeyinde oluşturulan ağ yapılandırması tüm host proxy switchlere(veri düzeyine) otomatik olarak gönderilir.

Uplink Port Group

Uplink için hostların fiziksel bağlantılarını, yük devretme ve yük dengeleme politikalarını yapılandırmak için kullanılan bir şablondur diyebiliriz. Uplink port grubu distributed switchlerin oluşturulması sırasında tanımlanır. Bir veya birden fazla uplink port grubu oluşturulabilir.

Distributed Port Group

Distributed port gruplar sanal makinelere ağ bağlantısı sağlar ve VMkernel trafiğini barındırır. Her distributed port grup mevcut veri merkezine özgü olması gereken bir ağ etiketi kullanarak tanımlanır.

NIC teaming, failover, load balancing, VLAN, security, traffic shaping ve diğer policyler distributed port gruplar üzerinde yapılandırılabilir. Distributed port gruplara bağlı olan virtual portlar, distributed port grupta yapılandırmış olan özelliklere sahiptir.

Migrate a vSS Network to a Hybrid or Full vDS Solution

Sanal makine ağını standard switchten distributed switche taşımak mümkündür.

Taşıma işlemi için şu yol izlenmelidir:

Web Client -> Networking -> İlgili vDS -> Actions -> Migrate VM to Another Network

Sanal makinenin bulunduğu network ve taşımak istediğimiz network seçilir.

Taşımak istediğimiz sanal makine/makineler seçilir ve ilerlenir. Son adımda Finish dendiğinde taşıma işlemi gerçekleşir.

VMKernel Network Adapterleri taşımak için;

Web Client -> Host -> Configure -> Virtual Switches -> Migrate Physical or Virtual Adapters to this Distributed Switch

VMKernel adapter seçilerek devam edilir.

Listeden taşıanacak olan VMKernel adapter seçilir ve Assign Port Group’a tıklanır. Buradan da ilgili port grup seçilerek taşıma işlemi tamamlanır.

Advanced vDS Settings

NetFlow

NetFlow, trafiğin nereden geldiğini, nereye gittiğini ve ne kadar trafik üretildiğini belirlemek için ağ trafiği akışını ve hacmini analiz eden bir mekanizmadır.

NetFlow yalnızca vSphere Distributed Switch’te desteklenmektedir.

Yapılandırmak için;

Web Client -> Networking -> İlgili vDS -> Configure -> NetFlow -> Edit

Açılan pencereden Collector IP Address, Collector Port, Observation domain ID ve Switch IP Address girilerek NetFlow yapılandırması tamamlanmış olur.

Collector IP Address: Trafik bilgilerinin gönderildiği NetFlow Collector’un IP adresidir:

Collector Port: NetFlow Collector tarafından kullanılan porttur. Genellikle UDP port 2055’tir ancak veri toplayan vendora bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Switch IP Address: Varsayılan olarak, her ESXi sunucusu kendi yönetim adreslerini kullanarak NetFlow verilerini dışa aktarır. Bu nedenle NetFlow analyzer’da birden fazla kaynak görünür. Buraya bir IP adresi atandığında, NetFlow Collector vDS’i tek bir varlık olarak değerlendirir. Geçerli, yönlendirilebilir bir IP olması gerekmez, yalnızca tanımlayıcı olarak kullanılır.

NetFlow yapılandırması tamamladıktan sonra, her bir port grupta “Enable” edilmesi gerekir.

Web Client -> Networking -> İlgili vDS -> İlgili Port Group -> Edit Settings -> Monitoring

Traffic Filtering and Marking

Priority tagging, daha yüksek QoS talepleri olan trafiği işaretleme mekanizmasıdır.  Bant genişliği, düşük gecikme süresi vb. için daha yüksek ağ gereksinimleri olan VoIP ve video akışı gibi trafiğe öncelikli etiketler atayabiliriz. Trafiği Layer 2’deki CoS etiketiyle veya Layer 3’teki DSCP etiketiyle işaretleyebiliriz.

Özelliği “Enable” edip kullanılabilir hale getirmek için;

Web Client -> Networking -> İlgili vDS -> İlgili Port Group -> Edit Settings -> Traffic Filtering and Marking

Discovery Protocols

Switch discovery protokolleri vSphere adminlerine fiziksel switchin portunun hangi standard veya distributed switche bağlı olduğunu belirlemelerinde yardımcı olmaktadır.

vSphere 5.0 ve sonraki sürümlerde Cisco Discovery Protocol (CDP) ve Link Layer Discovery Protocol (LLDP) desteklenmektedir.

CDP, Cisco fiziksel switchlerine bağlı olan vSphere Standard & Distributed Switchleri desteklemektedir. LLDP ise vSphere Distributed Switchlerin vSphere 5.0 ve sonraki sürümleri için desteklenmektedir.

Bu ayarı düzenlemek için;

Web Client -> Networking -> vDS -> Edit Settings -> Advanced -> Discovery Protocol

Bu bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Faydalı olması dileğiyle, iyi çalışmalar 🙂

Published inVCAP-DCV

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *