Skip to content

Storage I/O Control (SIOC)

Storage I/O Control nedir?
Compute, network ve storage kaynaklarının fazla olduğu büyük ortamlarda kaynakların adil paylaşılması ve bunun takibinin sağlanması oldukça önemlidir. İşte burada devreye Storage I/O Control (SIOC) girmektedir. Storage I/O Control vSphere 4.1’den itibaren kullanılmaya başlanan ve yüksek lisans seviyelerinde açılabilen bir özelliktir. SIOC aracılığıyla belirli bir datastore’da contention (çekişme) meydana geldiğinde sanal makinelere öncelik verilebilir. Sanal makinelerin önceliği “Shares” kavramı kullanılarak belirlenir. Bir sanal makine ne kadar paylaşıma sahipse, contention meydana geldiğinde o kadar bant genişliğine sahip olacaktır.

Peki SIOC nasıl işlemektedir?
ESXi, SIOC etkinleştirildiğinde datastore ile hostlar arasındaki iletişimi gözlemlemeye başlar. İletişim esnasında cihaz gecikmesi belirli bir eşiği aştığında “datastore-wide disk scheduler” gecikmeyi azaltmak ve adil kullanımı sağlamak için hangi eylemin gerçekleştirileceğine karar verir. Gecikme için varsayılan eşik 30 ms’dir ancak isteğe göre ayarlanabilmektedir. Gecikmenin cluster bazında hesaplandığı da unutulmamalıdır. Gecikme esiği aşıldığında datastore tıkanık olarak kabul edilir ve datastore’a erişen her sanal makine, paylaşımlarına oranla I/O kaynaklarını tahsis eder. Böylece datastore’a bağlı tüm ESX’ler eşit miktarda I/O paylaşmak yerine, ihtiyaçlarına göre I/O’yu paylaşır ve kaynakların adil kullanımı sağlanmış olur.

 


figure from vmware.com

SIOC contention’dan kaçınmak ve dolayısıyla shared storage’daki kötü performansı önlemek için oldukça iyi bir özelliktir. Ayrıca sıkışıklık olduğunda daha iyi ve daha öngörülebilir performans davranışları üretir. Storage I/O Control, I/O trafiğinin yoğun olduğu ve gecikmeye duyarlı uygulamalarda oldukça iyi performans gösterecektir. Mümkün olan ortamlarda bu özelliğin etkinleştirilmesini şiddetle tavsiye ederim.

Published invSphere

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *